O zdravlju

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zdravlje definira kao stanje optimalnog tjelesnog, psihičkog i društvenog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti. Ovu definiciju, koja naglasak stavlja na zdravlje, dodatno bi obogatili pitanjem odnosa tijela i duha.

Često citirana latinska izreka (rimskog pjesnika Juvenala) „Mens sana in corpore sano - u zdravom tijelu zdrav duh“ u stvari izvorno glasi: „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano - treba se moliti za zdrav duh u zdravom tijelu". Iz redosljeda riječi navedenog stiha jasno je kako „zdrav duh“ prethodi „zdravom tijelu“, odnosno kako je „zdravo tijelo“ posljedica „zdravog duha“, a ne obrnuto! Vjerujemo kako bi mudri mislioc na pokušaj filozofske rasprave o navedenoj temi upotrebio jednu od slijedeće dvije izreke: „Sapienti sat - pametnome dosta“ ili „ Acta, acta, non verba – djela, djela, a ne riječi“.

Zdravstveni problemi u pravilu imaju određeni uzrok, koji se pokazuje kao stanje neravnoteže puno prije nego se problem manifestira na fizičkoj razini. Te neravnoteže moguće je prepoznati kao stanja umora, zgrčenosti, bezvoljnosti, stresa, težine, raznih negativnih stanja uma, teških emocija te različitih signala poput manjih bolova i slično, koji kroz tijelo izlaze na površinu.
U udruzi „Podrška zdravlju“ aktivno se bavimo zdravljem. Takvim pristupom pojedinac može najprije umanjiti posljedice stvorenih neravnoteža, a potom strpljivo i s razumijevanjem početi raditi na uklanjanju njihovih uzroka, istovremeno jačajući tijelo i duh.

Provođenjem programa vježbanja na tjednoj razini te održavanjem različitih predavanja, radionica i seminara nastojimo motivirati svoje članove i šire građanstvo da preuzmu inicijativu i počnu sudjelovati u stvaranju, kako vlastitog zdravlja, tako i zdravog društvenog okruženja. Taj pristup podrazumijeva aktivnu upotrebu volje, čije korištenje omogućuje okretanje prema izvorima zdravlja. Princip za kojim se vodimo jest: „Ono na što stavljamo pažnju, to raste“. Opažajući ono što je dobro i zdravo, u nama i oko nas, to i jačamo.

I vi ste dobrodošli biti dio ove lijepe priče.

Opustanje pred dvoranom Predavanje Ulaz u dvoranu zvoncac

Michael Anderson

Spiritual psychology i Psihologija promjene – javno predavanje u Samoboru

U utorak 09.01.2018. od 19:00 do 21:00, u Samoboru će se održati javno predavanje psihologa Michaela Andersona (USA) i …

Kurkuma i đumbir

Ljekovita svojstva kurkume

Kurkuma kao biljna vrsta spada u porodicu đumbirovki (Zingiberaceae), a od njenog sasušenog korijena dobiva se žuti prah, …

Fascija članak

Fascija; poveznica energije i materije – 1. dio

Sa stanovišta zapadne medicine, do 80-ih godina prošlog stoljeća fascija smatrala samo vrstom vezivnog tkiva koja obavija …