O projektu i reference (Nikola)Projekt “Podrška zdravlju” nastavak je ideje o cjelovitom pristupu uspostavi fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja pojedinca, te društvenog zdravlja u cjelini.

Nakon zatvaranja udruge „Podrška zdravlju”, nastavio sam provoditi iste one ideje koje su bile u korijenu 11 godina rada udruge, samo sada u slobodnijoj formi.

Namjera mi nije više kvantitativno širenje informacija o pravoj prirodi “Zdravlja”, već podrška onim pojedincima koji su spremni praktično primjenjivati Znanje i stjecati svjesna iskustva !

Vjerujem u pristup koji nas motivira da preuzmemo odgovornost za kreiranje zdravlja, te u mogućnost da se taj pristup primjeni na globalnoj razini.Kvalifikacije (konvencionalne i alternativne): Nikola Drviš-Grk, mag.cin.


2001.  diplomirao na “Kineziološkom fakultetu” u Splitu

2002. – 2011.  sudjelovanje na brojnim međunarodnim joga seminarima

2005.  tečaj klasične masaže – “Suvremeno učilište” u Splitu

2008.  certifikat za joga instruktora “Yoga in Daily Life”

2005. – 2009.  Shiatsu škola Hrvatska

2009. – 2011.  asistent na “Shiatsu školi HR”

2010. – 2011.  završena 2 stupnja Shin Tai metode kod “Saul Goodman – USA”

2011.  osniva udrugu “Podrška zdravlju”

2011.  osmišljava program Joga za cjelovito zdravlje

od 2011.  počinje podučavati shiatsu metodu 

2014. – 2018.  sudjeluje u organizaciji i vođenju “Joga Sadhana” programa , u suradnji s Leom Lončar

2016. – 2018. obuka za prakticiranje kraniosakralnog radaSaCranio” kod “Sandra i Tom Prett – Austia”

od 2018.  voditelj na Erasmus tečajevima “Stress Management – Burnout Prevention and Mental Health

2021.-2023. obuka za prakticiranje kraniosakralnog radaPure Cranio” kod “Stan Coanders – Holland”

2022. nakon gašenja istoimene udruge, nastavlja voditi projekt “Podrška zdravlju” radeći kao freelancer

od 2023. voditelj praktičnog joga nastave na tečaju za voditelje Joge i Pilatesa – Magistra

od 2023. pokreće Mindful Yoga online program na engleskom