Tretiranje fascije – osnovni principiPrethodna dva članka o fasciji  (članak 1 i članak 2)  objasnila su što je fascija i koje su njene funkcije u ljudskom tijelu.

Ono što zanima većinu ljudi koji se bave različitim oblicima tretiranja tijela (od klasične masaže i fizikalne terapije pa do više energetski orijentiranih metoda rada) jest: kako tretirati fasciju? Točnije rečeno, kakav pristup najefikasnije aktivira inteligentne mehanizme fascijalnog sustava?

Osnove rada s fascijom mogu se svesti na 4 principa:

  1. uspostava recipročne napetosti / promatranje
  2. slijeđenje obrasca mikro pokreta
  3. barijera – recoil / still point 
  4. otpuštanje / promjena obrasca

Ovi principi u pravilu se primjenjuju točno opisanim redoslijedom tijekom tretmana.

Naravno da kratko tehničko objašnjenje ovih principa nije dovoljno da se odmah nauči raditi s fascijom, prvenstveno zato što je to iskustveni proces. No onima koji već nastoje razviti osjećaj za fasciju, kao i onima koje takav rad zanima, ovi principi mogu biti dragocjen putokaz na što obratiti pažnju.

 

Prvi princip: uspostava recipročne napetosti / promatranje

Fascija intenzivno reagira na vrlo blag dodir! Jak dodir je najčešće kontraproduktivan jer se tada fascija, zbog svoje zaštitne uloge, dodatno stvrdne (vidi „kako fascija reagira na stimulaciju“ u članku 1). Iako određene metode tretiraju fasciju snažnijim dodirom, uspostava blagog dodira od presudne je važnosti da bi se postiglo buđenje mikro pokreta fascijalnog tkiva i pokrenuo proces energizacije.

Uspostava recipročne napetosti kombinacija je polaganja dlanova (ili određenog hvata) i vrlo blagog istezanja. Ova fotografija prikazuje školski položaj za tretiranje fascije lumbalnog dijela leđa.

 

Recipročna napetost

 

Nakon uspostave recipročne napetosti slijedi promatranje. Praktičar ima pažnju na održavanju vrlo blagog istezanja, ne djelujući pri tome, odnosno ne proizvodeći nikakav pokret.

Fasciji je najčešće potrebna barem jedna minuta da počne reagirati. Kada se javi pokret u fasciji, on je obično u početku jedva primjetan, tako da praktičar ima izazov razlučiti da li je to što osjeća „stvarno ili ne“. Strpljivim vježbanjem kod praktičara se razvija sposobnost „propriocepcije“. Aktiviraju se proprioceptori – fini receptori koji pojačavaju osjetilne impulse. Tako naš mozak mikropokret od npr. 50 mikrona (0,05 mm) počinje opažati kao pokret od 2-3 mm.

Nakon aktiviranja fascije može se nastaviti sa sljedećim korakom.

 

Drugi princip: slijeđenje obrasca mikro pokreta

Detaljno objašnjenje drugog principa zahtijevalo bi nekoliko stranica teksta, ponajprije zato jer je kretanje fascije samo funkcionalni izraz vrhovne inteligencije koja održava i fiziološki i energetski sustav čovjeka.

Krajnje pojednostavljeno : zdravlje se očituje kao slobodno kretanje (mikro pokret) fascije, dok se razne neravnoteže očituju kao njena slabija pokretljivost (ponekad i „zaleđenost“ ili potpuni izostanak kretanja).

Kada se primjenom prvog principa u „neprotočnoj“ fasciji pokret ipak javi, on se najčešće odvija prema određenom obrascu. Imamo dojam da se kretnja ponavlja u određenom smjeru i nazad, opet i opet, te da je isključena mogućnost nasumičnog kretanja, karakteristična za „protočnu“ fasciju.

 

Shiatsu fascijalno istezanje

 

Opažanje navedenog moguće je kroz slijeđenje pokreta fascije. Dakle, kada se mikro pokret javi, adaptiramo recipročnu napetost u njegovom smjeru, odnosno slijedimo fasciju. Pri tome treba paziti da je ne guramo ili vučemo, već samo slijedimo.

Ukoliko je obrazac pokreta fascije više nasumičan, tada će samo slijeđenje biti podrška uspostavi pojačanog strujanja životne sile, što će primatelj u pravilu doživjeti kao vrlo ugodan tretman.

Ukoliko je obrazac ponavljajući, tada se mogu primijeniti treći i četvrti princip.

 

Treći princip: barijera – recoil / still point

Primjena trećeg i četvrtog principa je ulazak u terapijski rad i ne preporučuje se onima koji nisu prošli adekvatnu edukaciju rada s fascijom. Prva dva principa posve su sigurna i mogu ih primjenjivati svi „hands on“ praktičari.

Fascijalna mreža gradi inteligentan zaštitni i komunikacijski sustav i na strukturalnoj i na staničnoj razini (više: članak 2). Stanje fascije u nekoj zoni tijela (mekana, protočna, kruta, zaleđena …)  posljedica je različitih faktora. Na fasciju utječu pretrpljene ozljede, kontinuirana opterećenja, ali i mentalna i emocionalna stanja. Nekada npr. određeni šokantan događaj  djeluje podjednako ili jače od fizičkog udarca.

Određeni doživljaj ili stanje zna ostati kao „zapis“ na razini fascije. Točnije rečeno, naša je fascija umrežena sa neurološki sustavom i dio je memorije tijela. Kada se fascija kreće po određenom obrascu,tada u pravilu postoji određeni „neprerađeni“ sadržaj, nešto na što se sustav još nije adaptirao u potpunosti, bilo da je riječ o fizičkoj povredi, emotivnom naboju ili traumatskom događaju.

 

Istezanje loptice - fascija

 

Treći princip podržava fasciju (i primatelja u cijelosti) da napusti stvoreni obrazac. Nakon uočavanja i slijeđenja obrasca pokreta, stvara se barijera. Kada fascija dođe u krajnji položaj ponavljajućeg obrasca pokreta i želi se vratiti (taj povratni pokret se naziva „recoil“), praktičar primjeni silu i ne dozvoljava joj povratak. Pri tome ne gura, već samo zadržava pokret, koji kao da je naišao na nekakav „zid“ kroz koji ne može dalje.

Tako onemogućena fascija obično ulazi u privremeno stanje mirovanja koje se naziva „still point“. To je period tijekom kojeg se stečeni obrazac može promijeniti.

U ovoj fazi presudno je strpljenje, zbog toga što still point može trajati i do nekoliko minuta. Također je važno da se barijera izgradi samo u smjeru obrasca (u smjeru recoila), a da ostali smjerovi ostanu slobodni, što ostavlja mogućnost fasciji da promijeni smjer kretanja i napusti stečeni obrazac.

Da li će se to i dogoditi u potpunosti je individualna stvar, koja ne ovisi samo o uspješnoj primjeni opisane tehnike, već i o spremnosti primatelja da prihvati promjenu na više razina.

 

Četvrti princip: otpuštanje / promjena obrasca

Ukoliko se stari obrazac napusti, fascija se počne kretati u novom smjeru, zaobilazeći postavljenu barijeru. Ta promjena često je praćena određenim oblicima fiziološkog i emotivnog otpuštanja.

Tada se može nastaviti sa slijeđenjem pokreta (drugi princip) te se može ponoviti postupak opisan kroz treći princip, ukoliko se uoči novi obrazac pokreta.

I ovdje bi trebao poduži tekst kako bi ušli u sve aspekte i mogućnosti ovog rada, no kako je u pitanju iskustveni proces to ovdje ne bi imalo smisla.

Rad s fascijom razvija razumijevanje suptilnih principa/mehanizama kako misao pokreće energiju i kako energetski tok djeluje na gusto fiziološko tijelo, dominantno kroz fasciju. Emocije se pri tome promatraju kao kretanje energije.

Onaj koji daje tretmane fascije aktivni je sudionik tog procesa. Davanjem tretmana aktivira se i fascija davatelja, pa se proces učenja odvija kroz direktno promatranje.

Uskoro najava radionice: Rad s fascijom!

Napisalo: Nikola Drviš

 

Fascija - tretman zdjelice