Vinyasa joga     


Vinyasa joga je kreativan, fluidan i energičan stil vježbanja, u kojem se asane povezuju u neprekinuti tok položaja i disanja (najčešće Uđaji dah ), na kojeg je usmjerena pažnja vježbača.

Najčešće se položaji povezuju sekvencama Pozdrava Suncu, ali i na druge načine.Vinyasa praksa može se simbolično opisati kao rijeka koja neprestano teče, a pokreti tijela se stapaju u jednu skladnu koreografiju poput plesa.

S obzirom da se radi o dinamičnom stilu joge, u kojem se potencira buđenje tjelesne vatre, ova praksa je prikladna za one vole aktivnije vježbanje.Namjera Vinyasa joge je postići lakoću, fleksibilnost, snagu i izdržljivost. U našoj je praksi naglasak na fluidnosti, mekoći pokreta i disanju kroz položaje, kojim se pojačano distribuira Životna Sila kroz tjelesni prostor.

Vinyasa često privlači vježbače i svojom kvalitetom iznenađenja – niti jedan sat nema isti slijed položaja (kao što je slučaj u npr. Ashtanga jogi), već je svaki sat kreacija voditelja.